16 березня

Жмеринське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області інформує.

Пам’ятка споживача

Якщо ваші права порушено

 

 

Згідно ст. 8 Закону України « Про захист прав споживачів» ( далі – Закон), у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного, споживач, в порядку та й строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1.     Пропорційного зменшення ціни.

2.     Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк.

3.     Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару ( продавця, виконавця ), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1.     Розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

2.     Вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця ( виробника), товар.

 

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника ( продавця, виконавця ), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з вищенаведених ознак:

-         він взагалі не може бути усунутий;

-         його усунення потребує понад 14 календарних днів;

-         він робить товар суттєво інший, ніж передбачений договором,

З огляду на вище зазначене споживач подає письмову скаргу на ім’я суб’єкта господарювання, в якій викладає суть питання. Суб’єкт господарювання повинен зареєструвати заяву споживача. Якщо суб’єкт господарювання відмовляє споживачу у реєстрації його заяви, споживач направляє звернення поштою з повідомленням про вручення.

Положеннями Закону, передбачено, що вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на який встановлений гарантійний строк, - технічного паспорта, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Крім того, в разі порушення Ваших прав, як споживача Ви маєте право звернутися до суду або до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Головне управління  Держпродспоживслужби у Вінницькій області розглядає всі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавство термін.

Згідно ст. 5 Закону України « Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, та записується ( реєструється ) посадовою особою. Контактний телефон (0432) 65-88-00. Факс (0432)57-03-01. Гаряча лінія (0432)65-88-44.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку ( електронне звернення ).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладену суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинне бути підписано заявником ( заявниками ) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При зверненні до Держпродспоживслужби подаються наступні документи:

-         звернення;

-         копія звернення до суб’єкта господарювання;

-         копія документу, який засвідчує факт придбання продукції;

-         копія технічного паспорта чи іншого документу, що замінює його, з позначкою про дату продажу;

-         інші документи, які стосуються розгляду звернення.


ЗРАЗОК СКАРГИ

3309309265

Пам’ятка споживача

Якщо ваші права порушено

 

 

Згідно ст. 8 Закону України « Про захист прав споживачів» ( далі – Закон), у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного, споживач, в порядку та й строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

  1. Пропорційного зменшення ціни.
  2. Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк.
  3. Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару ( продавця, виконавця ), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

  1. Розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.
  2. Вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця ( виробника), товар.

 

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника ( продавця, виконавця ), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з вищенаведених ознак:

-         він взагалі не може бути усунутий;

-         його усунення потребує понад 14 календарних днів;

-         він робить товар суттєво інший, ніж передбачений договором,

З огляду на вище зазначене споживач подає письмову скаргу на ім’я суб’єкта господарювання, в якій викладає суть питання. Суб’єкт господарювання повинен зареєструвати заяву споживача. Якщо суб’єкт господарювання відмовляє споживачу у реєстрації його заяви, споживач направляє звернення поштою з повідомленням про вручення.

Положеннями Закону, передбачено, що вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на який встановлений гарантійний строк, - технічного паспорта, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Крім того, в разі порушення Ваших прав, як споживача Ви маєте право звернутися до суду або до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Головне управління  Держпродспоживслужби у Вінницькій області розглядає всі звернення споживачів, права яких було порушено, у встановлений чинним законодавство термін.

Згідно ст. 5 Закону України « Про звернення громадян», звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, та записується ( реєструється ) посадовою особою. Контактний телефон (0432) 65-88-00. Факс (0432)57-03-01. Гаряча лінія (0432)65-88-44.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв’язку ( електронне звернення ).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладену суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинне бути підписано заявником ( заявниками ) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При зверненні до Держпродспоживслужби подаються наступні документи:

-         звернення;

-         копія звернення до суб’єкта господарювання;

-         копія документу, який засвідчує факт придбання продукції;

-         копія технічного паспорта чи іншого документу, що замінює його, з позначкою про дату продажу;

-         інші документи, які стосуються розгляду звернення.