Правила благоустрою та утримання територій селища Браїлів

Додаток  № 1

до рішення 12 сесії 5 скликання селищної ради

від 30.05. 2007р.

 

Правила благоустрою

та утримання територій селища Браїлів

 

Розділ 1.

Загальне положення.

 

         1.1.Правила благоустрою та утримання територій селища Браїлів (далі Правила) містять  загальнообов’язкові норми, що регламентують належне утримання та раціональне використання територій селища, організацію упорядкування, охорону об’єктів благоустрою селища, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

         1.2.Правила поширюються на всіх суб’єктів адміністративно-правових відносин, які знаходяться, проживають чи перебувають в селищі.

         1.3.До суб’єктів адміністративно-правових відносин, на яких поширюються дії вимог цих Правил, відносяться:

-  громадяни України;

-  іноземні громадяни;

-  особи без громадянства;

-  особи, що мають громадянство двох або більше держав;

-  службові  посадові особи державних, навчальних і громадських  організацій;

-  посадові особи підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності;

-  службові та посадові особи органів державної влади, які постійно або тимчасово проживають (перебувають) на території селища.

         1.4.Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, регулюють права та  обов’язки учасників правовідносин у сфері  благоустрою території селища. Визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в селищі.

         1.5.Ці правила приймаються, встановлюються, затверджуються Браїлівською селищною радою, поширюються і діють на  території селища Браїлів, в межах адміністративно – територіальної одиниці, визначеної чинним законодавством України.

         1.6.У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

         благоустрій селища -  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території селища Браїлів з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб’єкти благоустрою  - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи–підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:

1)               території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, рекреаційні зони, річки, озера, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки; кладовища, дитячі площадки, інші території загального користування;

2)               прибудинкові території;

3)               території будівель та споруд інженерного захисту;

4)               території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними на підставі рішення виконкому селищної ради території загального користування;

5)               інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться в межах селища;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях, будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

балансоутримувач об’єкта благоустрою  - визначена власником об’єкту  благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкту благоустрою;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд-власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує дирекція цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно закону;

територія прибирання  - територія проведення комплексу заходів  щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою  - територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

закріплена (прилегла) територія – територія, яка закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі рішення виконкому селищної ради;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану селища, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території селища, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження  та відновлення об’єктів благоустрою;

заходи з благоустрою селища – роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожня мережа  - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

 

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення. За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

-             зелені насадження загального користування (парки, сквери, лісопарки та інші);

-             зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо);

-             зелені насадження спеціального призначення (насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях виставок, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах селища, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження).

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

відходи побутові (тверді, рідкі) - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

 

Розділ 2

Утримання і прибирання територій загального користування

 

         2.1.Субєкти адміністративно-правових відносин, на яких поширюються ці Правила, а  саме:

- керівники підприємств, організацій, установ всіх форм власності, медичних та навчальних закладів, фізичні особи, приватні підприємці, власники споруд торгівельно-побутового призначення, підприємств громадського харчування, власники квартир, будинків, земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості, які розташовані  на території селища, зобов’язані:

         2.1.1.Підтримувати чистоту та порядок на вулицях селища та на земельних ділянках, наданих їм в користування або у власність, а також на закріплених територіях.

         2.1.2.Заключати договора з підприємствами-надавачами комунальних послуг на прибирання, на вивіз твердих побутових відходів із власних закріплених територій і приміщень або здійснювати прибирання та вивіз власними силами за власні кошти на селищне звалище.

         2.1.3. Пред’являти на вимогу посадових осіб, які мають право контролю за дотриманням Правил благоустрою і санітарного прибирання селища, договора розрахункові книжки, квитанції і про оплату та інші документи, які підтверджуються обсяг і вартість послуг по прибиранню і вивезенню твердих побутових відходів. Проводити систематичне та якісне прибирання закріплених територій селища відповідно до рішення виконкому селищної ради. Території закріплюються за підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності, приватними підприємцями щорічно рішенням виконавчого комітету селищної ради.

          2.1.4 Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють забій та продаж худоби зобов’язані заключити угоду на утилізацію відходів з підприємством, обслуговуючим селищний полігон твердих побутових відходів.

         2.1.5.Юридичні особи та фізичні особи-підприємці прибирають свою територію, а також закріплену територію самостійно, або укладають договора з підприємствами-надавачами комунальних послуг

         2.1.6.Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду забезпечують прибирання прибудинкових територій за виключенням, передбаченим цими  Правилами.

         2.1.7.Прибирання виділених під забудову територій, а також територій навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію, якщо інше не передбачено договором та схемою обслуговування.

         2.1.8.Власники і користувачі земельних ділянок зобов’язані:

-  утримувати в належному стані виїзди зі  своїх земельних ділянок, запобігати виносу на дороги землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

-  встановлювати і утримувати в належному стані загорожі;

       - в місцях розташування споруд торгівельно-побутового призначення, інших будинків і споруд масового відвідування облаштувати місця для стоянки автотранспорту;

- утримувати в належному стані зелені насадження, захисні зони інженерних комунікацій, які визначаються дирекцією містобудування та архітектури, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

      - забезпечувати прибирання  прилеглих територій від сміття, снігу, опалого листя та інших відходів;

      -  під час ожеледиці посипати піском виїзди зі своїх територій, прилеглі тротуари, прилеглі  посадочні майданчики селищниго транспорту.

2.1.9.Прибирання платних стоянок автотранспорту, стоянок таксі, територій гаражних кооперативів та місць паркування здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

         2.1.10.В межах полоси відчудження автомобільних доріг і червоних ліній селищних вулиць і доріг забороняється:

- смітити, пошкоджувати дорожнє покриття, елементи доріг, зелених

насаджень, газони;

- складувати сміття, листя і інші відходи;

- спалювати сміття, листя і інші відходи;

- складувати будівельні конструкції та матеріали;

- скидати промислові каналізаційні води в систему дорожніх ливне стоків;

- встановлювати палатки і влаштовувати місця для відпочинку;

- пасти худобу і домашню птицю;

- розвішувати дорожні знаки без погодження з державтоінспекцією;

- розміщати рекламні щити без відповідного на те дозволу;

виконувати будь-які роботи без дозволу власника дорожнього об’єкту або вповноваженого ним органу;

          - зливати відпрацьовані паливно-мастильні матеріали на землю або дорожнє покриття;

           - мити автотранспортні засоби.

2.1.11.В спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

-   засмічувати територію;

-   мити транспортні засоби;

-   запалювати вогнища;

-    зливати відпрацьовані мастильні матеріали на землю або дорожнє

     покриття;

-   пошкоджувати покриття та обладнання місць стоянки;

-   пошкоджувати зелені насадження, газони;

     -   складувати тару, будівельні матеріали та інше.

2.1.12.Прибирання  присадибної ділянки  проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з уповноваженим виконавчим органом селищної ради, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2.1.13.Власники та користувачі житлових будинків приватного сектору здійснюють прибирання закріпленої території від паркану до середини проїжджої частини дороги та вивіз сміття самостійно або із залученням спеціалізованих підприємств на договірній основі. Паркан утримується за власні кошти та у відповідному технічному стані.

2.1.14.Прибирання селищних територій здійснюється один раз на день і до 7.00 години влітку та 8.00 години взимку. На вулицях з інтенсивним рухом транспорту прибирання здійснюється в нічний час.

Прибирання прибудинкових територій місць масового перебування людей (території ринків, торгівельних зон, вокзалу і т.д.) проводиться протягом усього робочого дня.

Загальний санітарний день прибирання – середа.

2.1.15.У випадках екстремальних погодних явищ (злива, снігопад, ожеледиця та ін.) режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

2.1.16.Спеціалізовані комунальні підприємства встановлюють урни на тротуарах, у парках, скверах та на інших територіях загального користування.

2.1.17.Юридичні особи та фізичні особи – підприємці зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, автобусних зупинках згідно з рішенням виконкому селищної ради  «Про закріплення об’єктів благоустрою та території селища».

2.1.18.Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані і щоденно звільнятися від сміття до 9-ї години ранку.

2.1.19.Власники, користувачі та керівники торгівельно-побутових об’єктів та підприємств  громадського харчування всіх форм власності зобов’язані:

- на територіях, які прилягають до їх об’єктів (магазинів, кіосків, павільйонів, інших приміщень тощо) на відстані 15-ти метрів підтримувати чистоту протягом всього дня і здійснювати очищення від сміття, бруду після закінчення роботи.

2.1.20.У випадках сильних снігопадів прибирання територій загального користування здійснюється за спеціальними рішеннями виконавчого комітету селищної ради, який визначає режим прибирання територій     селища, участь юридичних осіб у його проведені.

При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій, підземних переходів від снігу, льоду та посипати її піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки.

Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до 15 жовтня щорічно. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця.

2.1.21.Юридичні та фізичні особи зобов’язані  забезпечувати вивіз та знешкодження відходів, у разі неможливості здійснення цих робіт власними силами-укладати відповідні договори зі спеціалізованими організаціями.

2.1.22.Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій  селища здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ; санітарно-епідеміологічними станціями; Державною екологічною інспекцією в с. Браїлів; дирекцією житлово-комунального господарства; відділом з питань надзвичайних ситуацій, екологічної безпеки та цивільного захисту населення Жмеринської РДА.  

2.1.23.Відходи з домоволодінь вивозяться спеціалізованими підприємствами, на підставі договорів, спеціально обладнаним транспортос.

2.1.24.Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з дирекцією житлово-комунального господарства селищної ради, санітарно-епідеміологічною станцією, суб’єктами господарювання, що здійснюють вивіз відходів, державною екологічною інспекцією в с. Браїлів, вони асфальтуються та освітлюються. До цих місць (майданчиків) забезпечується вільний проїзд.

2.1.25.Графіки руху спец автотранспорту для збору побутових відходів розробляються суб’єктами  господарювання, що здійснюють вивіз відходів, та погоджуються з районною санітарно-епідеміологічною станцією, балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду, вуличними (будинковими) комітетами, керівниками ОСББ.

2.1.26.Прибирання майданчиків, на яких встановлені контейнера для збору твердих побутових відходів, і прилеглих до них територій, здійснюють балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду.

У районах приватної забудови місця збору побутового сміття в спец автотранспорт прибирає водій спецавтотранспорту.

Відповідальність за належний санітарний стан контейнерів для збору твердих побутових відходів несе їх власник.

2.1.27.Звалища сміття на прибудинковій території забороняється.

2.1.28.Забороняється складувати в контейнери  будівельне сміття, металобрухт, нечистоти.

2.1.29.Металеві контейнери в літній період необхідно раз в 10 днів після споживання промивати, дезинфекцію здійснювати один раз на 15 днів за кошти власників, користувачів домоволодінь.

2.1.30.Будинки, які не мають каналізації, повинні мати утеплені вигреби туалетних і помийних ям з водонепроникним дном і стінами, закритими кришками.

2.1.31.Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).

2.1.32.Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

2.1.33.Вибирання твердих осадків із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного  їх вивезення.

2.1.34.Забороняється виливати та зливати помиї і нечистоти на території подвір’я та прибудинкових територіях, в дощоприймачі, на вулиці.

2.1.35.Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватися.

2.1.36.Дворові туалети повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, шкіл, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м і не більше 100 с.

В умовах нецентралізованого водопостачання дворові туалети повинні бути віддалені від колодязів та кантажів на відстані не менше 50 с.

2.1.37.Місця збору сміття та влаштування вигрібних ям, туалетів на території приватних домоволодінь визначаються самими домовласниками, розрив до житлових будівель може бути скорочений до 8-10с.

Майданчики для компосту, дворові вбиральні та вигрібальні повинні знаходитися у глибині двору не ближче 15 м від вікон житлових будинків, в тому числі і сусідніх садиб, сараї для утримання худоби і птиці не ближче 12 м, в залежності від виду та кількості домашніх тварин, які знаходяться на утриманні, до джерел водопостачання не менше 20 с.

2.1.38.Забороняється самовільне влаштування вигрібних ям без відповідного погодження з санепідемстанцією та дирекцією архітектури та містобудування.

2.1.39.Мешканці будинків, які користуються  криницями, повинні утримувати їх в справному стані, обладнувати цебринням, кришками, відмосткою. Слідкувати за санітарним станом криниці, якістю води, хлорувати воду після зими та тривалих дощів.

Чистити криниці та ремонтувати їх мешканці вулиці, будинків зобов’язані за власні кошти, власними силами.

2.1.40.При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище.

2.1.41.Територія об’єктів залізничного транспорту прибирається їх балансоутримувачем (власником, користувачем) у межах охоронних зон.

2.1.42.Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту годинників та взуття, транспортних підстанцій, теплопунктів, бойлерних та пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 15м здійснюють власники цих об’єктів, якщо інше не визначено договорос.

2.1.43.Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

- утримувати підвали, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

- забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах.

 

 

 

 

 

Розділ 3.

Утримання вулично-дорожної мережі.

 

3.1.Дорожні знаки вивішуються згідно із  затвердженою Дирекцією державної автомобільної інспекції ГУ МВС України у Вінницькій області дислокацією. Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень.

Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації причин, що викликали необхідність їх установки.

3.2.Прибирання та утримання  проїжджої частини на всю ширину дороги, а також мостів, шляхопроводів, тунелів здійснюються балансоутримувачами.

3.3.Механізоване прибирання проїжджої частини вулиць, площ у літній час проводиться планово за погодженням з виконавчими органами і  в межах виділення лімітів підприємствами, з якими укладені відповідні договори.

3.4.Ручне прибирання доріг, тротуарів протягом всього року здійснюють спеціалізовані підприємства згідно з договорами, в об’ємах і за графіками, погодженими з дирекцією житлово-комунального господарства селищної ради. Підприємства і організації прибирають території, які закріплені за ними рішенням виконавчого комітету селищної ради.

3.5. Відповідальність за стан зливної каналізації, оглядових і зливоприймальних колодязів, своєчасний ремонт та наявність приймальних решіток, люків та водоостанків (за виключенням відомчих) покладається на балансоутримувача. Вилучення відходів зі зливної каналізації, оглядових та зливовідходів зі зливної каналізації, оглядових та зливоприймальних колодязів проводиться підприємствами, які експлуатують ці споруди, у міру необхідності з негайним їх вивозом і згідно укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами щодо їх захоронення.

3.6. Від об’єктів вуличної торгівлі (кіосків, автоматів газованої води, павільйонів та інше) забезпечувати відвід стічних вод тільки у каналізаційну мережу селища  за погодженням з відповідними службами у встановленому порядку.

Забороняється прокладання водопроводів на поверхні шляхів, тротуарів, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця.

3.7. Забороняється користування спорудами торгівельно-побутового призначення, а також пересувними об’єктами вуличної торгівлі, підприємствам громадського харчування, якщо їх власники (користувачі) не забезпечили відвід стічної води в каналізаційну мережу селища.

 

 Прибирання селищних вулиць і доріг

3.8 Літнє та зимове прибирання вулиць, доріг та тротуарів здійснюється відповідно до технологічних правил, затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству.

3.9. Літнє прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, внутрішньо квартальних та дворових територій полягає у видалені з поверхні дорожнього покриття пилу та сміття шляхом миття та підмітання.

3.10.  Всі роботи, пов’язані з літнім прибиранням, необхідно проводити з дотриманням правил, що передбачають зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення.

3.11. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, за якими закріплені відповідні території у визначеному цими правилами порядку.

3.12. Заходи з підготовки прибиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюються балансоутримувачами техніки у строк до  15-го жовтня поточного року. До цього ж строку повинні бути закінчені роботи з підготовки місць для прийому снігу (снігозвалища і т.п.). Території розміщення снігозвалищ в обов’язковому порядку повинні бути погоджені з державним дирекцією екології та природних ресурсів у Вінницькій області. Організації відповідальні за прибирання  закріплених за ними територій в строк до першого жовтня повинні забезпечити завезення, заготовку та збереження необхідної кількості протиожеледних матеріалів. Суб’єкти господарювання, які допустили виток води на проїжджу частину дороги або тротуару, очищують ці території власними силами.

Розділ 4.

Проведення земельних робіт

 

4.1. Для здійснення земельних робіт, які проводяться на території загального користування селища (вулицях, провулках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах, тощо), суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводить ці роботи, повинні отримувати у виконкомі селищної ради дозвіл на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання дозволу є графік виконання робіт та договір із спеціальним підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття і зелених зон.

4.2. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в с. Браїлів виконується у відповідності до проектів, погоджень з відповідними службами селища, на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради.

4.3. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням грунту, юридичні та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений ордерос.

4.4. Під час виконання земельних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:

- виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись пішоходні містки та огорожа стандартного зразка.

4.5. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття покладається на виконавця робіт.

4.6. При виконанні робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязі, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, проїжджу частину вулиць, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, засоби регулювання дорожнього руху, інші елементи благоустрою;

- відкачувати воду колодязів, траншей і котлованів, резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

- залишати на проїжджій частині вулиці, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- захаращувати проходи і проїзди у дворі, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

 

Розділ 5.

Утримання та охорона зелених насаджень.

 

5.1. Охорона зелених насаджень селища включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень селища покладається на виконавчий комітет селища Браїлів та дирекцію житлово-комунального господарства селищної ради.

5.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

щодо насаджень, які перебувають в комунальній власності, - на спеціалізовані комунальні підприємства зеленого будівництва, в інших формах власності – на відповідних землевласників і землекористувачів;

на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових районах;

на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

на пустирях, берегах річок, інших водоймищ – на керівників близько розташованих підприємств відповідно до укладених з ними договорів;

на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників.

 

5.3. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;

забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;

вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

видалення сухостійких дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з дирекцією житлово-комунального господарства селищної ради та Державною екологічною інспекцією в Жмеринському районі.

косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;

заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів;

планомірне підвищення декоративних якостей селищних парків, лісопарків та інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва шляхом ландшафтної реконструкції;

забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. Своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні струмопровідних мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під його контролем;

проведення ефективних заходів по підвищенню родючості грунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочуванню та заростанню бур’янами;

підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані.

5.4. Суб'єкти господарювання, які на своєму балансі мають парки, лісопарки, зобов’язані забезпечити на їх території охорону і захист диких звірів і птахів, а також проведення  біотехнічних заходів для створення оптимальних умов їх мешкання та розмноження.

5.5. На спеціалізовані комунальні підприємства зеленого будівництва покладається:

здійснення постійного оперативного контролю за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку;

планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;

забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння трави, прополювання квітників, обрізування дерев та кущів, обробка рослин проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття та гілок.

5.6. На виконавчий комітет селищної ради покладається:

здійснення контролю за станом експлуатації та утриманням зелених насаджень;

здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращення їх стану та якості прибирання;

проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;

контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.

Виконавчий комітет селищної ради при прийнятті в експлуатацію будівель та споруд мають право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території на підставі договорів.

5.7. На території зелених насаджень забороняється:

зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

складувати будь-які матеріали;

влаштовувати звалища сміття;

самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати городи;

обладнувати стоянки транспортних засобів;

будь-яке будівництво, розміщення малих архітектурних форм без погодження (рішення) уповноваженого виконавчого органу селищної ради;

використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;

влаштовувати зупинки громадського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження зі спеціально уповноваженими органами;

встановлювати намети торгового, агітаційного та іншого призначення на газонах, парках, скверах;

ходити по газонах, влаштовувати катки, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, моту<